Waterdrone

Waterdrone - verdens første flyvende hejsespil til drone

Waterdrone undersøger nemt og effektivt, hvordan havmiljøet i de danske farvande har det.

I 2018 påbegyndte Sinno i samarbejde med Aarhus Universitet et Waterdrone-udviklingsprojekt, hvor målet var at skabe nemmere og mere effektiv overvågning af havmiljøet. Resultatet blev verdens første flyvende hejsespil til en drone.


Inden udvikling af dronen foregik målingerne af havmiljøet primært ved manuelle målinger cirka 422 forskellige steder i Danmark. Ved hjælp af helt ny droneteknologi og et undervandskamera, har vi med Waterdrone gjort det muligt at se, hvordan havmiljøet står til i de danske farvande.


Waterdrone er i stand til effektivt at undersøge og overvåge forholdene i havmiljøet. Via en app på telefonen filmes og indsamles data om havmiljøet – altsammen inde fra fastlandet.


Waterdrone kan let søsættes fra kysten, og med 70 km/t kan den hurtigt nå ud til den nøjagtige placering, der skal undersøges. Herefter kan operationen aktivere spillet og sænke måleudstyret ned under havets overflade. Alt imens man på fastlandet har fuldt overblik over operationen fra luften via dronens kamera, og samtidig har et visuelt billede fra kameraet under vandet, som også kan styres fra app’en.


Waterdrone er den første af sin slags i verden, og kan bruges til flere forskellige operationer end blot video-undervandsinspektioner. Eksempelvis kan den også undersøge skorstene indvendigt, miljøet i skove eller i gletcher-sprækker. Sætter kablet sig fast, er det muligt at benytte en knap, som gør det muligt at slippe kablet, sådan at dronen kan flyve sikkert hjem.