Kompetencer

Brede kompetencer og erfaringsgrundlag

Matematisk Modellering

Vi laver udvikling af matematiske modeller af tekniske systemer. Modellerne bygges fra bunden med udgangspunkt i de fysiske principper, der gælder for det pågældende system. Resultatet kan leveres som udledte matematiske ligninger, eller implementerede ligninger i et software program som Matlab Simulink. Verifikation og parameterbestemmelse kan også udføres vha. test og den endelige model kan leveres som en “black-box”, der kan bruges i det videre arbejde i udviklingsafdelingen. Vi har særlig god erfaring med elektro-hydrauliske systemer, hvor der optimeres for energiforbrug og præcision.

Controller Design og Tuning

Vores spidskompetence er modelbaseret controllerdesign af elektro-hydrauliske systemer. Har I ikke en model, kan vi også assistere med udviklingen af denne – enten fra målinger eller fra matematisk modellering.

Machine Learning

Vi kan leverer “on-off” resultater baseret på data, men vi kan også udvikle databaserede modeller, eller forbedre eksisterende modeller. Modellerne kan være udviklet i Python, R, Matlab, Weka, C, VBA eller SQL, og raw-data’en kan være tilgængelig på mange forskellige måder som f.eks. Databaser, Excel-ark eller hjemmesider der kan scrapes. Resultaterne kan præsenteres i brugerdefinerede rapporter eller som software-moduler. Vi undersøger gerne din opgave nærmere.

Vi har normalt gode erfaringer med ensembled maschine learning med kombinationer af forskellige algoritmer som Deep Learning og Support Vector Machines. On-off resultater findes oftes vha. Weka. Hvis målet er en model vælges ofte Python, og når der skal videreudvikles og optimeres på en eksisterende model benyttes R’s stærke statistiske værktøjer og algoritmer.

 

Finite Element og Finite Volume beregning

Til optimering af strukturelle elementer benyttes FEM beregning. Værktøjer som Ansys og Solidworks anvendes til at analysere og optimere spændingsfordelingen i maskinelementer af stål eller komposit. Til simulering af fluide strøminger benyttes værktøjer, der opdeler det pågældende volumen i elementer og vha. numerisk integration danner et billede af, hvordan strømningen fordeler sig. Det kan være eksterne strømninger omkring profiler eller interne strømninger i rør.