Nutripump

Sondemadspumpen, Nutripump, er designet og udviklet til at give sondemadsbrugeren større frihed i dagligdagen. Med Nutripump er patienten fri af sondemadsstativet, og dosering og madindtag lettes.