Waterdrone

Overvågning af havmiljø

Vi har i samarbejde med Aarhus Universitet, lavet et projekt, der går ud på at overvåge havmiljøet ved hjælp af en drone. Havmiljøets målinger foregår primært ved manuelle målinger ca. 422 steder i landet i dag. Men ved hjælp af ny droneteknologi og et undervandskamera, har vi gjort det muligt og mere effektivt at se, hvordan miljøet står til ude i de danske farevande.

Waterdrone fungerer ved hjælp af et hejsespil på dronen, der nedsænker et undervandskamera. Via en app på telefonen filmes og indsamles data om havmiljøet – alt sammen inde fra fastlandet. Waterdrone kan let søsættes fra kysten og med 70 km/t kan den nå ud til placeringen, der skal undersøges. Herefter kan operationen aktivere spillet og sænke måleudstyret ned under havets overflade. Alt imens man har fuldt overblik over operationen fra luften via dronens kamera og samtidig har et visuelt billede fra kameraet under vandet, som også kan styres fra app’en.

Waterdrone er det første af sin slags i verden og kan bruges til flere forskellige operationer end blot video-undervandsinspektioner. Den kan f.eks. også undersøge skorstene indvendigt, gletcher-sprækker eller skove. Sætter kablet sig f.eks. fast, er det muligt at trykke på en knap, som gør det muligt at slippe kablet, og sikkert flyve dronen hjem igen.

Waterdrone er det første flyvende hejsespil i verden. Har du en god idé til, hvad produktet ellers kan bruges til, hører vi gerne fra dig!